Protetyka stomatologiczna

Protetyka jest dziedziną stomatologii, która zajmuje się odtworzeniem utraconych zębów, ale nie tylko. Pozwala również na poprawę estetyki własnych zębów, które są przebarwione, nieprawidłowo ustawione lub z diastemą.

 

W zakres wykonywanych przez nas usług wchodzą:

Licówki

Wkłady koronowe

Wkłady koronowo – korzeniowe

Korony protetyczne pełnoceramiczne i na stopach metali szlachetnych i nieszlachetnych

Korony z marginem pełnoceramicznym

Mosty

Protezy zębowe

 

Licówka to cienka porcelanowa „łuska”, którą przykleja się na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wargową siekaczy i kłów.

Uzupełnienie to pozwala na korektę kształtu, koloru zębów martwych, a także stosowane jest przy nieprawidłowo ustawionych zębach.

 

Wkład koronowy jest to uzupełnienie korony zęba stosowane wówczas, gdy odbudowa zęba kompozytem jest niemożliwa lub ryzykowna przy bardzo zniszczonej koronie np. po leczeniu kanałowym.

Wkłady wykonywane są w laboratorium i dają możliwość idealnego odtworzenia kształtu zęba.

Wkłady koronowo - korzeniowe to podbudowa protetyczna na zachowanych korzeniach zębów własnych, odbudowująca zarys filarów indywidualnie modelowanych wkładem lanym metalowym, lub pełnoceramicznym.

Zastosowanie wkładu koronowo - korzeniowego pozwala na wykonanie korony protetycznej.

 

Korony protetyczne stosowane są w celu rekonstrukcji uzębienia przy znacznym zniszczeniu tkanek własnych zęba. Korona jest uzupełnieniem, do którego pacjent bardzo szybko się adaptuje z tego względu, że komfort użytkowania koron protetycznych jest taki sam jak własnego uzębienia.

Korony pełnoceramiczne (system Procera lub na podbudowie z tlenku cyrkonu) zapewniają doskonałą estetykę i wytrzymałość.

Korony takie mogą być wykonane ze stopu metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Korona z marginem pełnoceramicznym to etap protetyki pomiędzy koroną porcelanową na metalu, a koroną pełnoceramiczną.

 

Margin jest dodziąsłowym pełnoceramicznym brzegiem porcelanowej korony i jest lepiej tolerowany przez przyzębie, zapewnia lepszą estetykę w odcinku przydziąsłowym.

 

Most to bardzo wygodne, kosmetyczne rozwiązanie. Zaletą jego jest to, że cementowany jest na stałe i siły żucia przenoszą się w sposób naturalny przez ozębną zębów filarowych, a n ie przez śluzówkę jak w przypadku protez osiadających powodujących zanik kości.

 

Most jest uzupełnieniem opartym na własnych zębach filarowych pokrytych koronami.

 

Podobnie jak w przypadku koron most można wykonać z różnego rodzaju materiałów i mogą to być mosty ze stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych lub pełnoceramiczne.

 

Protezy zębowe stosowane są w przypadkach rozległych braków w uzębieniu, gdy nie można zastosować uzupełnień stałych.

 

W zależności od warunków protetycznych ocenianych indywidualnie u każdego pacjenta można wybrać:

- protezę szkieletową bezklamrową mocowaną na zasuwach lub zatrzaskach. Jest to uzupełnienie kosmetyczne, stabilne i wygodne dla 

  pacjenta

 

- protezę acetalową, która jest tak samo skonstruowana jak proteza szkieletowa, ale nie postada elementów metalowych dzięki czemu jest 

  znacznie bardziej estetyczna i idealna dla osób uczulonych na metale. Klamry w zależności od potrzeby są wykonywane w kolorze dziąsła lub 

  zębów

 

- protezę całkowitą przywracającą w bezzębiu funkcję żucia, mowy i pozwalającą na poprawę rysów twarzy